fbpx
Yangyoga,  Yinyoga

Skillnaden på yin och yangyoga

För länge sedan, i det gamla Kina fanns medicinmän och kvinnor, shaolinpräster och en högre ande. Filosofin kom att kallas TAOISM och den har flera grundare, men speciellt utmärker sig en; Laotze. Taoismen blev ett system med flera olika grenar – ett sätt att leva och tro. Inte tro som på en religion – utan bara på det man utövade. Grenarna är specificerade och lever kvar än idag.

  • Taoist yoga (yin och yang sekvenser)
  • Kung Fu
  • Tai Chi
  • Qi-gong
  • Mediation
  • Healing
  • Accupressur
  • Plantbaserad mat
  • Inner alchemy (meridianer – energikanaler, organ och dan tians)

Så skillnaden på yin och yangyoga då?

Jo, yin och yang är varandras motsatser. Där det finns yin finns det alltid yang. I relation till varandra men aldrig absoluta.

Yin ses förenklat som något mörkt, kallt, stilla, subtilt.
Yang ses förenklat som något ljus, varmt, rörelse och kraftfullt.

Därför är yinyoga stilla och övergångarna är långsamma där kroppen ges möjlighet att slappna av, återhämta sig och bli längre i sin fysiska kropp. I yinyoga ges våra meridianer, organ och sinne kärlek. I modern tid pratar vi även om bindväv (connective tissues).

Yangyoga är då precis tvärtom – en flödande, fysiskt energifylld – många gånger djuriskt likt i sina rörelser.